Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2021 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Treo_tub

Vad är Treo?

Treo (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är en receptfri brustablett 
som innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt och används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Hur fungerar Treo?

Acetylsalicylsyran lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.
Koffeinet förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Varningar:
Vuxna samt ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. 

Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Treo ska inte ges till barn under 14 år eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats..

Treo finns i 3 varianter, Treo, Treo Hallon och Treo Citrus.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Använd inte Treo om:

 • du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
 • du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation.
 • du har magsår
 • du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
 • du har skrumplever
 • du har svår hjärtsvikt
 • du har svår njursjukdom
 • du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Varningar & försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo om:

 • du har astma
 • du har lätt till måttlig hjärtsvikt
 • du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel
 • du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring
 • du har haft magsår
 • du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

Treo kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.

Treo är avsett för tillfälliga besvär.

Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen

Kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

Barn & ungdom:

Treo ska inte användas av barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo under amning.

Treo kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Så fungerar Treo:

Vatten

Allt du behöver utöver en Treo brustablett är vatten. Häll upp ca ett halvt glas vanligt kranvatten för bästa effekt.

Brustablett

Treo brustablett innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein. Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

Drickfärdig lösning

En brustablett Treo upplöst i vatten ger en klar lösning, skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra.

Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2021 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00