Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2021 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Huvudvärksdagbok

En huvudvärksdagbok kan vara ett sätt att hitta samband och se vilka faktorer som gör att man får huvudvärk. Den kan också vara bra att ta med sig vid ett läkarbesök. Här kan du ladda ned huvudvärksdagboken i pdf-format.

Faktaruta

Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysning om:

  • huvudvärken sitter i mer än en vecka
  • du är äldre, drabbas av huvudvärk utan att ha haft det tidigare
  • huvudvärken stör det vardagliga livet
  • intensiv huvudvärk som kommer plötsligt
  • du äter värktabletter fler gånger i veckan
  • huvudvärken kommer efter att du har fått ett slag mot huvudet
  • du samtidigt tappar känseln från en kroppsdel
  • du får tal- eller synrubbningar
  • du får kraftig huvudvärk och blir slö eller svimmar av