Mot huvudvärk, migrän, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, migrän, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2023 Viatris AB, Tel: 08-630 19 00

Foto: Shutterstock

Treo – istället för huvudvärk

Treo är brustabletter, och därför skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter.

Treo kan användas vid tillfällig behandling av t ex:

  • Huvudvärk
  • Migrän
  • Tandvärk
  • Menstruationssmärtor
  • Feber vid förkylningssjukdomar
  • Led- och muskelsmärtor
Treo och Treo citrus

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2023 Viatris AB, Tel: 08-630 19 00

Brustabletten

Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Sammansättning

Treo är en brustablett innehållande kombinationen acetylsalicylsyra och koffein. Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

Dosering

Vuxna samt ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Smärta, vad är det?

Smärta är ett komplicerat begrepp. Det kan beskrivas på olika sätt, som en obehaglig fysisk eller känslomässig upplevelse. Bara den drabbade vet hur smärtan känns. Det finns inte några metoder för att objektivt mäta hur intensivt man upplever smärta. Det är också naturligt att bli rädd och orolig när det gör ont. Rädslan för att inte klara av att hantera smärta kan bidra till att smärtan upplevs starkare.

Mer om smärta
Foto: Shutterstock

 

Acetylsalicylsyra och koffein

*Treo innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein. *Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.


Koffein förstärker effekten av acetylsalicylsyra och har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t ex vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Foto: Shutterstock

Senaste reklamfilmen för Treo hittar du här.