Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2021 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Huvudvärksskolan

Varje vecka drabbas två miljoner svenskar av huvudvärk. Oavsett i vilken form eller intensitet den kommer, är huvudvärk något högst otrevligt att dras med.

Huvudvärksskolan är huvudvärksinformation på Treos hemsida och presenteras av Meda AB (A Viatris Company). Den berättar mer om orsakerna bakom huvudvärk, om konsten att långsiktigt förebygga samt kortsiktigt lindra huvudvärk. Det finns även information om värktabletter, hur de fungerar samt bör användas på bästa sätt. Observera att denna information ej ersätter ett läkarbesök.

Vad är huvudvärk?

Det finns flera olika typer av huvudvärk, och orsakerna till obehaget kan vara olika. Lär dig mer om olika typer av huvudvärk!

Mer om olika typer om huvudvärk

Foto: Shutterstock/ Eugenio Marongiu

Varför får jag huvudvärk?

Det finns flera olika typer av huvudvärk och ännu fler orsaker till varför värken uppstår. Tillfällig huvudvärk kan bland annat utlösas av spänningar i kroppen, sömnbrist, förkylning, dålig syn, alkohol, rökning eller för mycket kaffe.

Förebygga och lindra huvudvärk

När huvudvärken är ett faktum kan det vara svårt att tänka på något annat. Här följer några tips för hur du kan förebygga huvudvärken innan den uppstår och lindra den när den ligger som ett mörkt moln över hela din tillvaro.

Huvudvärksdagbok

Här kan du ladda ned Treos huvudvärksdagbok i pdf-format.

Visste du detta om huvudvärk?

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar

Över 1 miljon svenskar och drygt 10 procent av jordens befolkning är drabbade av migrän.

Migrän är vanligare bland kvinnor än bland män. Nästan var femte kvinna har migrän medan var tionde man har sjukdomen. I Sverige drabbas ungefär 15 procent av alla kvinnor och 7 procent av alla män av återkommande migränanfall.

Huvudvärk vid bihåleinflammation

Bihåleinflammation kan ge kraftig huvudvärk som beror på att trycket i bihålorna stimulerar smärtnerverna och ger en kraftig huvudvärk. Den här typen av huvudvärk sätter sig ofta i kinderna eller i pannan och blir värre om man böjer sig framåt.

Sömnbrist kan orsaka huvudvärk

Sömnen är vår återhämtningsperiod då kroppen vilar och läker. För lite sömn ökar risken för att drabbas av både spänningshuvudvärk och migrän.  Forskarna tror att när man blir berövad den viktiga REM-sömnen, eller drömsömnen som den också kallas, så producerar kroppen lägre nivåer av de proteiner som vi behöver för att dämpa smärta, och högre nivåer av de proteiner som utlöser smärta.

Även för mycket sömn kan utlösa huvudvärk. Drabbas du ofta av huvudvärk är det därför viktigt med sömnrutiner.