Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2021 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Frågor & Svar om Treo

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om värktabletten Treo. Klicka på frågorna för att se svaren.

Saknar du svar på någon fråga eller vill läsa den fullständinga texten i bipacksedeln.

Läs mer mer här:www.fass.se

Visa alla svar

 • Vad är Treo?

  Treo är en brustablett som har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

 • Vad innehåller Treo?

  Treo innehåller acetylsalicylsyra 500mg och koffein 50mg.

 • Hur verkar Treo?

  Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

  Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t. ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

 • Hur använder man Treo?

  Vuxna samt ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

  Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

  Brustabletten ska lösas i ett ½ glas vatten.

  Användning för barn

  Treo ska inte ges till barn under 14 år.

  Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber

  utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

  TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2020 Meda AB (A Mylan Company) www.mylan.se

 • Kan Treo användas under graviditet och amning?

  Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

  Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo under amning.

  Treo kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

 • Hur ska läkemedlet förvaras?

  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.