Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2020 Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

Reklamfilm för Treo - Molly

Den senaste reklamfilmen för Treo spelades in sommaren 2017 där vi följer en ung kvinna under en dag inför sin kan-inte-sluta-le-dejt. Denna version är en trettio sekunders "director's cut".