Mot huvudvärk, migrän, annan tillfällig smärta och feber

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, migrän, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. ©2023 Viatris AB, Tel: 08-630 19 00

Varför får jag ont i huvudet?

Det finns flera olika typer av huvudvärk och ännu fler orsaker till att man får ont i huvudet. Tillfällig huvudvärk kan bland annat utlösas av spänningar i kroppen, till exempel för att man gnisslar tänder eller biter ihop käkarna när man sover. Den kan också orsakas av tex sömnbrist, förkylning, dålig syn, alkohol, rökning, för mycket kaffe eller te.

När det gäller återkommande huvudvärk kan det också ha psykologiska orsaker, till exempel stress, oro eller depression. I sällsynta fall kan huvudvärk vara ett tecken på hjärnblödning eller tumörer i huvudet.

Varför får jag spännings-huvudvärk?

De allra flesta av oss har någon gång drabbats av spänningshuvudvärk. Ibland har vi en aning om varför huvudvärken uppstår och i andra fall tycks värken smyga sig på helt utan förklaring. Faktum är att man idag inte riktigt vet orsaken till varför spänningshuvudvärk uppstår. Länge trodde man att den berodde på muskelspänningar, men senare tids forskning har visat att det inte alltid finns ett samband mellan ökade spänningar och spänningshuvudvärk.

Istället tror man att huvudvärken uppstår på grund av en kemisk obalans i hjärnan, till exempel en rubbning av halten serotonin som är en viktig signalsubstans för en mängd av kroppens funktioner. Denna teori gäller främst vid kronisk huvudvärk och kan också förklara varför man ofta drabbas av trötthet, koncentrations- och minnessvårigheter efter att huvudvärken mattats av. 

Det finns en rad faktorer som kan påverka substanser i hjärnan och framkalla spänningshuvudvärk. Fundera på om din spänningshuvudvärk kan bero på någon av följande orsaker:

Varför får jag huvudvärk?
Foto: Shutterstock

Ont i huvudet av sömnbrist

Sömnen är vår återhämtningsperiod då kroppen vilar och läker. För lite sömn ökar risken för att drabbas av både spänningshuvudvärk och migrän. Forskarna tror att när man blir berövad den viktiga REM-sömnen, eller drömsömnen som den också kallas, så producerar kroppen lägre nivåer av de proteiner som vi behöver för att dämpa smärta, och högre nivåer av de proteiner som utlöser smärta.

Även för mycket sömn kan utlösa huvudvärk. Får du ofta ont i huvudet är det därför viktigt med sömnrutiner.

Olämplig arbetsställning och datorarbete

Många timmar i sträck framför datorn kan ge huvudvärk. Ögat ändrar nämligen riktning upp mot 50 000 gånger framför bildskärmen under en vanlig arbetsdag och kan bli överansträngt. 

Vissa arbetsställningar kan också leda till ökade spänningar i nacke och axlar vilket ofta leder till huvudvärk.

Stress och oro

Stress av olika slag är en vanlig utlösande faktor till huvudvärk och kan ses som en signal från vår egen kropp om att vi behöver ta det lite lugnt. När vi upplever stark oro, ilska eller rädsla så ökar våra spänningar i kroppen vilket också kan leda till att vi får ont i huvudet.

Dålig syn och dålig belysning

När vi ser dåligt på grund av synfel eller dålig belysning behöver vi anstränga ögonen och musklerna runt om för att se bättre. Det innebär ökade spänningar och kan ge huvudvärk som följd.

Tandgnissling

Många som gnisslar tänder i sömnen eller biter ihop käkarna väldigt hårt kan drabbas av huvudvärk och ömmande käkar på morgonen.

Ont i huvudet av värktabletter

Det kan verka motsägelsefullt, men om man tar värktabletter för ofta kan det faktiskt ge huvudvärk. En studie från Göteborgs universitet visar att 150 000 svenskar lider av kronisk huvudvärk som beror på överanvändning av värktabletter1. Vad det beror på vet man inte riktigt, men personer som tar värktabletter oftare än tio dagar per månad under minst tre månader löper stor risk att drabbas.

Vid läkemedelsutlöst huvudvärk är det viktigt att försöka sluta med värktabletter för att få huvudvärken att gå tillbaka. Det kan vara svårt och därför kan det vara bra att ta kontakt med din läkare för att få hjälp.

1 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29214

Varför får jag migrän?

Trots att man forskat länge inom området vet man fortfarande inte hela orsaken till varför man drabbas av migrän. Att det till stor del är en ärftlig sjukdom är dock fastställt. Nära 70 procent av alla som lider av migrän har också en eller flera anhöriga som lider av sjukdomen. 

Vad som händer i huvudet under själva migränattacken är delvis oklart. Forskarna tror att det handlar om ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet som resulterar i en pulserande huvudvärk.

En teori är att det finns ett så kallat migräncentrum i en del av hjärnan som kallas hjärnstammen. Vid ett migränanfall skickas signaler från migräncentrum till det smärtcentrum som finns i hjärnstammen. Det leder till att man känner en svår smärta. Nervsignalerna anses också passera andra delar av hjärnan, vilket gör att många mår illa och blir överkänslig för ljus och ljud.

Ett migränanfall uppstår av att en yttre omständighet triggar igång nervcellernas smärtreaktioner. Dessa omständigheter kallas ibland för triggerfaktorer eller anfallsutlösande faktorer och skiljer sig åt mellan människor med migrän. 

Precis som vid spänningshuvudvärk är vanliga triggerfaktorer stress och för mycket eller för lite sömn.

Andra triggerfaktorer är:

  • Hög värme, starkt ljus och starka dofter
  • Temperatursvängningar och förändrat lufttryck
  • Vissa livsmedel som choklad, starkt kryddad mat, rödvin, citrusfrukter eller koffein

Migränanfall kan även utlösas utan att de går att härleda till någon triggerfaktor.

Hormonförändringar hos kvinnor kan trigga igång ett anfall. Det är vanligt att anfallen kommer i samband med mens och många kvinnor upplever sitt första migränanfall under puberteten. Efter klimakteriet är det också vanligt att anfallen minskar.

Faktaruta: Migrän under graviditeten

De flesta kvinnor upplever att migränanfallen blir färre och mildare under graviditeten och vissa blir helt fria från anfall. Detta kan bero på att kroppens östrogennivåer stiger under graviditeten eller att hormonförändringarna inte är fullt så kraftiga under en graviditet som under menstruationscykeln. 

Viktigt! Var uppmärksam på om migränen försämras eller ändrar karaktär, särskilt under senare delen av graviditeten. Ta i sådant fall kontakt med din läkare för att utesluta havandeskapsförgiftning.