Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Produkter

Treo

Treo ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

 

 

Treo® Original


Brustablett 500 mg/50 mg

Brustablett innehållande 500 mg acetylsalicylsyra och 50 mg koffein.

Används vid huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. 

Acetylsalicylsyran i Treo lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen (prostaglandiner). Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffeinet förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyran. Koffeinet har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t. ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Treo börjar verka inom 30 minuter och effekten är som störst efter 1-2 timmar. Treo är avsett för tillfälliga besvär.

Rekommenderas för vuxna och barn från 14 år. Ska ej ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. 

Treo Original finns i förpackning om 10 st, 20 st samt 60 st (3x20 st).

Läs bipacksedeln noga före användning 

Källa 

Fass.se

Läs hela bipacksedeln

Treo® Citrus


Brustablett 500 mg/50 mg

Brustablett med citrussmak innehållande 500 mg acetylsalicylsyra och 50 mg koffein.

Används vid huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Treo Citrus har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. 

Acetylsalicylsyran i Treo Citrus lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen (prostaglandiner). Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffeinet förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyran. Koffeinet har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t. ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Treo Citrus börjar verka inom 30 minuter och effekten är som störst efter 1-2 timmar. Treo är avsett för tillfälliga besvär.

Rekommenderas för vuxna och barn från 14 år. Ska ej ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. 

Treo Citrus finns i förpackning om 10 st, 20 st samt 60 st (3x20 st).

Läs bipacksedeln noga före användning 

Källa 

Fass.se

Läs hela bipacksedeln

Så fungerar Treo:

Ett halvt glas vatten
Vatten

Allt du behöver utöver en Treo brustablett är vatten. Häll upp ca ett halvt glas vanligt kranvatten för bästa effekt.

Ta en Treo brustablett
Brustablett

Treo brustablett innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein. Treo har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

Drickfärdig lösning
Drickfärdig lösning

En brustablett Treo upplöst i vatten ger en klar lösning, skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra.

Treo börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Använd inte Treo om:

 • du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
 • du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation.
 • du har magsår
 • du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
 • du har skrumplever
 • du har svår hjärtsvikt
 • du har svår njursjukdom
 • du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Varning/försiktighet om:

 • du har astma
 • du har lätt till måttlig hjärtsvikt
 • du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel
 • du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring
 • du har haft magsår
 • du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

Treo kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.

Treo är avsett för tillfälliga besvär.

Barn & ungdom:

Treo ska inte användas av barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

  Treo finns i flera olika förpackningsstorlekar

  * förpackning om tre rör (3x20 tabletter)

  * ett rör om 20 tabletter

  * ett rör om 10 tabletter

   

  Här kan du köpa Treo >>

  Treo produktförpackningar