Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Vad är huvudvärk?

Vad är huvudvärk?

Varje vecka drabbas två miljoner svenskar av huvudvärk. 

Värken kan sätta sig bakom pannbenet, andra gånger precis vid tinningarna. Ibland gör det så ont att det är nästintill omöjligt att lokalisera ursprunget. När man drabbas av golvande huvudvärk gör det till och med ont att tänka på att man har ont.

Orsakerna kan vara många. Ibland kommer huvudvärken med en förkylning, ibland dagen efter en stor fest med mycket alkohol i glaset. Men huvudet kan börja ömma av allt från tandgnissel och stress till lågt blodsocker eller dålig belysning. 

I vilken form eller intensitet den än kommer, är huvudvärk något högst otrevligt att dras med.

 

Huvudvärksdagbok

Huvudvärksdagboken

En huvudvärksdagbok kan vara ett sätt att hitta samband och se vilka faktorer som gör att man får huvudvärk. Den kan också vara bra att ta med sig vid ett läkarbesök. Här kan du ladda ned Treos huvudvärksdagbok i pdf-format.

Ladda ned huvudvärksdagboken ->

Spänningshuvudvärk

Den absolut vanligaste formen av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Den drabbar nästan alla någon gång, men är dubbelt så vanligt bland kvinnor än bland män.

Huvudvärk

Spänningshuvudvärk börjar generellt sett i tonåren i samband med att hormonerna börjar komma igång, men förekommer även bland barn. 

Orsaker till spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kommer likt namnet från att man har spänt sig. Oro, stress och dålig sömn kan göra att man spänner nackmuskler och käke, vilket gör att man lätt drabbas av en molande huvudvärk. Vissa beskriver det som ett spänt band runt hjässan och pannan eller som en tung mössa över huvudet. Många är helt omedvetna om att kroppen är spänd, inte bara under dygnets vakna timmar utan även under sömnen. Det är inte ovanligt att man även har ont i nacken, i hårbotten och även i käkmusklerna.  Man kan också känna sig trött, få yrsel, sus i öronen och minnes- eller koncentrationssvårigheter.

Spänningshuvudvärk kommer vanligen i perioder och kan sitta i från några timmar och vissa fall upp till flera dygn i rad. Huvudvärken är ofarlig och sällan svår, men den kan öka och minska under dygnets timmar, och blir ofta sämre under dagen.

Episodisk och kronisk spänningshuvudvärk

Det finns två olika typer av spänningshuvudvärk – episodisk och kronisk spänningshuvudvärk – beroende på hur ofta och hur länge värken sitter i. Episodisk spänningshuvudvärk innebär att man har huvudvärk minst en halvtimme och upp till max en vecka i sträck. Vid kronisk spänningshuvudvärk får man huvudvärk i fler än 15 dagar i månaden under fler än tre månader i sträck. 

Varför får man spänningshuvudvärk? Läs mer här!

Faktaruta

Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysning om:

 • huvudvärken sitter i mer än en vecka
 • du är äldre, drabbas av huvudvärk utan att ha haft det tidigare
 • huvudvärken stör det vardagliga livet
 • intensiv huvudvärk som kommer plötsligt
 • du äter värktabletter fler gånger i veckan
 • huvudvärken kommer efter att du har fått ett slag mot huvudet
 • du samtidigt tappar känseln från en kroppsdel
 • du får tal- eller synrubbningar
 • du får kraftig huvudvärk och blir slö eller svimmar av
Köp Treo online

Du kan köpa Treo på apotek och i dagligvaruhandeln, t.ex. i matvarubutiker och på bensinmackar. Treo kan även beställas online från vissa apotek. Om du vill se apotek nära orten där du befinner dig kan du använda vår apotekssökare för att hitta ett apotek.

Se apotek där du kan köpa Treo online

Migrän

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar. Trots omfattande forskning vet man dock ännu inte vad migrän beror på. Men den som en gång drabbats vill helst aldrig uppleva det igen.

Migrän

Ett anfall innebär intensiv och svår pulserande värk från en halvtimme och upp till tre dygn. Ofta sitter smärtan vid ena ögat eller på ena sidan av huvudet. Man blir känslig för ansträngning och hastiga rörelser. Kraftigt illamående och överkänslighet mot ljus och ljud är också vanligt.

Migrän med aura

Det finns två olika sorters migrän – med eller utan aura – som beror på hur huvudvärken startar. Vid migrän med aura får man få olika symtom, så kallade aurasymtom, innan själva huvudvärken sätter igång. Många upplever till exempel skarpt lysande zig-zag mönster i synfältet och synfältsbortfall. Det kan också handla om påverkan på känsel eller motorik och ibland även talsvårigheter eller magont. Aurasymtom inleder vanligtvis migränattacken och varar från fem minuter till upp till en timme, för att sedan avlösas av huvudvärken.

Migrän utan aura

Migrän utan aura har inget markerat förstadium men många med migrän får dock känningar av att ett migränanfall är på gång. Det kan till exempel vara humörsvängningar, trötthet, koncentrationssvårigheter eller ett sug efter sötsaker.

Ett migränanfall varar mellan en halvtimme och tre dygn och det är svårt att klara av sin vardag. När migränen är ett faktum vill många ligga ner i total tystnad och totalt mörker.

Varför får man migrän? Läs mer här!

Faktaruta

 • Över 1 miljon svenskar och drygt 10 procent av jordens befolkning är drabbade av migrän.
 • Migrän är vanligare bland kvinnor än bland män. Nästan var femte kvinna har migrän medan var tionde man har sjukdomen. I Sverige drabbas ungefär 15 procent av alla kvinnor och 7 procent av alla män av återkommande migränanfall.
 • Migrän är oftast ärftligt. Cirka 70 procent av dem som lider av migrän har också en nära anhörig som lider av sjukdomen.
 • En och samma person kan ha olika typer av huvudvärk.

Hortons huvudvärk

En ovanligare form av huvudvärk är Hortons huvudvärk. Knappt en av tusen svenskar får årligen dagliga, timslånga attacker av huvudvärk i perioder på några veckor upp till några månader.

Hortons huvudvärk

Symtom kring ögonen

Värken kommer plötsligt, är mycket intensiv och sitter kring det ena ögat. Värken kan också stråla neråt, utåt eller uppåt i ansiktet på samma sida av huvudet som huvudvärken sitter. För vissa kan värken även kännas i bakhuvudet och ned mot halsen.

Personer som lider av Hortons huvudvärk säger ofta: ”Det känns som om ögat är på väg att tryckas ut”

Många upplever också symtom i ögon och näsa. Till exempel tårbildning, röd ögonvita, nästäppa, rinnande näsa eller förminskad pupill kombinerad med nedhängande ögonlock. Alltid på samma sida av huvudet som värken sitter.

Ofarligt men besvärligt

Hortons huvudvärk är ovanlig och ofarlig, men väldigt besvärlig. Symtomen och svårighetsgraden är likartad mellan patienter som lider av den, och den är lätt att skilja från andra huvudvärkstyper.

Varför får man Hortons huvudvärk? Läs mer här!

Faktaruta

 • Knappt en promille av befolkningen (70-90 per 100 000) har Hortons huvudvärk.
 • 20-60% av personerna som drabbas är män.
 • Den debuterar oftast i 20-30 årsåldern.
 • Sjukdomen brukar upphöra vid 65 års ålder.
 • Hortons huvudvärk förekommer med ökad frekvens i vissa släkter 

Misstänker du att du lider av Hortons huvudvärk bör du ta kontakt med din läkare.

Undrar du något om huvudvärk?

Har du frågor om huvudvärk? Här på Treo.se finns det möjlighet att få svar på dem kostnadsfritt av en expert inom området, nämligen huvudvärkssjuksköterskan Monicha Norén. Du kan även läsa svaren på tidigare frågor som ställts om huvudvärk.

Till fråga experten ->

Andra typer av huvudvärk

Huvudvärk vid bihåleinflammation

Bihåleinflammation kan ge kraftig huvudvärk som beror på att trycket i bihålorna stimulerar smärtnerverna och ger en kraftig huvudvärk. Den här typen av huvudvärk sätter sig ofta i kinderna eller i pannan och blir värre om man böjer sig framåt. 

Huvudvärk vid bihåleinflammation avtar när inflammationen är borta men det går att förebygga och lindra den genom att använda nässpray eller sova i upprätt ställning.

Ansträngningsutlöst huvudvärk

Ibland kan en kraftig ansträngning på gymmet i form av tunga lyft eller bänkpress utlösa en dunkande huvudvärk som troligen beror på muskelspänningar i samband med förhöjt blodtryck. Den här typen av huvudvärk riskerar att drabba cirka en procent, men är vanligare om man redan lider av spänningshuvudvärk eller migrän. Denna typ av huvudvärk är ofarlig och går vanligtvis över efter några timmar.

För att förebygga ansträngningsutlöst huvudvärk kan man försöka med en långsam uppvärmning och dricka mycket vätska.

Läkemedelsutlöst huvudvärk

Det kan låta motsägelsefullt men daglig användning av värktabletter kan leda till huvudvärk i form av en diffus smärta i hela huvudet. Du kan drabbas av läkemedelsutlöst huvudvärk om du tar vanliga receptfria värktabletter oftare än tre dagar i veckan under en längre tid. 

För att komma till rätta med den ursprungliga huvudvärken krävs att du slutar med värk-tabletterna. Om du misstänker att du har drabbats av läkemedelsutlöst huvudvärk, ta kontakt med din läkare för att få hjälp och stöd.