Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Hur fungerar värktabletter?

Hur fungerar värktabletter?

Alla kan drabbas av tillfällig huvudvärk och trots att man försöker ta till alla knep för att lindra den så är det ibland inte tillräckligt. Huvudvärken ska inte påverka ditt dagliga liv så att du får svårt att ta dig igenom dagen. Av den anledningen finns värktabletter som hjälper till att lindra tillfälliga smärtor. 

Det kan vara bra att veta skillnaden mellan olika värktabletter och ta reda på vilken som passar just din livssituation. Man ska vara extra noggrann om man till exempel är gravid, är ung eller gammal, dricker alkohol ofta och mycket, har någon annan sjukdom eller tar någon annan medicin. Det är alltid bra att rådgöra med vårdpersonal eller farmaceut innan man påbörjar behandling med ett receptfritt läkemedel.

Vad är skillnaden mellan olika värktabletter?

Alla läkemedel och värktabletter har en s.k. indikation vilket är en godkänd beskrivning för vilket sjukdomstillstånd varje enskilt läkemedel ska behandla och användas för.

I Sverige finns det cirka 40 receptfria läkemedel som kan användas mot tillfällig värk, som utöver huvudvärk exempelvis kan vara mensvärk, inflammation, tandvärk etc.

Varje läkemedel innehåller aktiva ämnen eller substanser. Vissa mediciner har flera olika substanser och vissa innehåller en och samma substans1. På fass.se kan du läsa mer ingående om varje läkemedel, dess indikation och få en översikt över eventuella biverkningar.

Substanser

Några av de vanligaste substanserna inom tillfällig värk är:

  1. Acetylsalicylsyra (ASA) - Används vid huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar, led- och muskelsmärtor och migrän.
  2. Paracetamol - Används mot feber, värk och smärtor av olika slag, t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor. Saknar inflammationshämmande effekt.
  3. Ibuprofen - Används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd t ex huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar.
  4. Naproxen - Används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk, samt vid förkylningsfeber och menstruationssmärtor.
  5. Diklofenak - Används för att behandla tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.
  6. Triptaner - Läkemedel mot akut migränanfall som vanligen tas om man inte får lindring av NSAID eller paracetamol. Ska inte tas kontinuerligt.

 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria-varktabletter-/

När ska jag inte ta en värktablett?

En förutsättning för att en behandling med en värktablett ska ge ett bra resultat är att den tas i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och att man följer anvisningarna för läkemedlet2. Receptfria värktabletter ska användas för tillfällig värk. Vid långvarig3 eller svår och akut värk eller när receptfria värktabletter inte ger tillräcklig smärtlindring, bör du vända dig till sjukvården för att ta reda på vad som ligger bakom dina besvär4

Vad händer om jag överdoserar?

Det är lätt hänt att man vid akut smärta tar smärtstillande medel för ofta och i för stor dos i hopp om att få bättre lindring. En högre dosering ger inte alltid bättre effekt. Den instruktion om dosering som står på förpackningen eller vad man blivit rekommenderad ska aldrig överskridas. 

När medicin tas i en dos som är större än vad som anges av tillverkaren på förpackningen eller som ordinerats av läkare, talar man om överdosering. Ett läkemedel som i normal dos verkar på ett kontrollerat sätt och är till nytta för användaren kan i överdos göra mer skada än nytta.

Man ska inte heller blanda olika smärtstillande medel. Läkemedel med olika namn kan innehålla samma aktiva ämnen och den sammanlagda dosen kan då bli för stor. Dessutom kan olika medel samverka på ett ofördelaktigt sätt.

Huvudvärk av värktabletter

Det kan verka motsägelsefullt, men om man tar värktabletter för ofta kan det faktiskt ge huvudvärk. En studie från Göteborgs universitet visar att 150 000 svenskar lider av kronisk huvudvärk som beror på överanvändning av värktabletter . Vad det beror på vet man inte riktigt, men personer som tar värktabletter oftare än tio dagar per månad under minst tre månader löper stor risk att drabbas.

Vid läkemedelsutlöst huvudvärk är det viktigt att försöka sluta med värktabletter för att få huvudvärken att gå tillbaka. Det kan vara svårt och det kan vara bra att ta kontakt med din läkare för att få hjälp.

 


2 http://www.fass.se/LIF/medicineandhealth?docId=18377 

3 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria-varktabletter-/

4 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria-varktabletter-/

5 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/29214

6 http://www.fass.se/LIF/medicineandhealth?docId=18355

Faktaruta: Om du misstänker att du har råkat ta för stor dos värktabletter

Så snart det står klart att det rör sig om en för stor dos, inhämta råd hos Giftinformationscentralen, närmaste sjukhus eller läkare.

Du kan nå Giftinformationscentralen på telefon:
08-33 12 31 eller 112 (dygnet runt)6


Missbruk av huvudvärkstabletter

Ett beroende av huvudvärkstabletter börjar ofta med att den drabbade tar värktabletter för att lindra migrän eller spänningshuvudvärk. När anfallen kommer tätare ökas dosen. Ibland tar man även huvudvärkstabletter i förebyggande syfte för att undvika ett eventuellt huvudvärksanfall. Ofta hamnar man i dagligt intag av huvudvärkstabletter där antalet tabletter per dag överstiger den rekommenderade dosen.

Resultatet blir att huvudvärken blir värre och värre och den smärtlindrande effekten avtar gradvis. Missbruket och överkonsumtionen leder till sist att huvudvärken blir kronisk och försvårar tolkningen av den ursprungliga huvudvärken. Medlen utlöser värken. Om man tar värktabletter regelbundet eller mer än tre gånger per vecka bör man i första hand vända sig till sjukvårdsrådgivningen för hjälp med ett sätt att trappa ner.