Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Frågor & Svar

Frågor & Svar om Treo

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om värktabletten Treo. Klicka på frågorna för att se svaren.

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Vad är Treo?

  Vad är Treo?

  Treo är en brustablett som har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.

 • Vad innehåller Treo?

  Vad innehåller Treo?

  Treo innehåller acetylsalicylsyra 500mg och koffein 50mg.

 • Hur verkar Treo?

  Hur verkar Treo?

  Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.

  Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t. ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

 • Hur använder man Treo?

  Hur använder man Treo?

  Vuxna samt ungdomar över 14 år (från 18 år vid feber): 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

  Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

  Användning för barn

  Treo ska inte ges till barn under 14 år (från 18 år vid feber).

 • Kan Treo användas under graviditet och amning?

  Kan Treo användas under graviditet och amning?

  Graviditet

  Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

  Amning

  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Treo under amning.

 • Hur ska läkemedlet förvaras?

  Hur ska läkemedlet förvaras?

  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

  Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.