Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Fråga

Kan Treo användas under graviditet och amning?

Graviditet

Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Treo under amning.