Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Fråga

Hur ska läkemedlet förvaras?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänsligt.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.