Vid huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber

Fråga

Hur använder man Treo?

Vuxna samt ungdomar över 14 år (från 18 år vid feber): 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

Användning för barn

Treo ska inte ges till barn under 14 år (från 18 år vid feber).